69th R.S.

69th R.S. Legislative Session

Recordingsort descending Session Committee Description Subjects Date
690051a 69th R.S. Floor Local calendar 3/28/85 Tape 1, SB 362, SB 419, SB 593, SB 679, SB 730, SB 762, SB 764, SB 835, SB 1014, SB 1239 SB 362, SB 419, SB 593, SB 679, SB 730, SB 762, SB 764, SB 835, SB 1014, SB 1239
690051b 69th R.S. Floor Local calendar 3/28/85 Tape 1, SB 362, SB 419, SB 593, SB 679, SB 730, SB 762, SB 764, SB 835, SB 1014, SB 1239 SB 362, SB 419, SB 593, SB 679, SB 730, SB 762, SB 764, SB 835, SB 1014, SB 1239
690052a 69th R.S. Floor 69th Session 3/28/85 Tape 1, morning call, exec. Nominations, SB 745, SB 906 (A), SB 907, SB 63 (CS), SB 1267, SB 63 (con't) Exec. Nominations, SB 745, SB 906, SB 907, SB 63, SB 1267
690052b 69th R.S. Floor 69th Session 3/28/85 Tape 1, morning call, exec. Nominations, SB 745, SB 906 (A), SB 907, SB 63 (CS), SB 1267 SB 1267, SB 63
690053a 69th R.S. Floor 69th Session 4/1/85 Tape 1, morning call, SB 356, SB 1282, SB 339, HB 8, SB 1168, SB 279, SB 620, SB 287, SB 819, SB 760 - TR SB 356, SB 1282, SB 339, HB 8
690053b 69th R.S. Floor 69th Session 4/1/85 Tape 1, morning call, SB 356, SB 1282, SB 339, HB 8, SB 1168, SB 279, SB 620, SB 287, SB 819, SB 760 - TR SB 1168, SB 279, SB 620, SB 287, SB 819, SB 760
690054a 69th R.S. Floor 69th Session 4/2/85 Tape 1, morning call, Personal privilege (Sen. Parker), SB 91 (CS), SB 820, SB 531, SB 986, SB 791, SB 677, SB 952, SB 784, SCR 57 Personal privilege, Carl A. Parker, SB 91, SB 820, SB 531, SB 986, SB 791, SB 677, SB 952, SB 784, SCR 57
690054b 69th R.S. Floor 69th Session 4/2/85 Tape 1, morning call, Personal privilege (Sen. Parker), SB 91 (CS), SB 820, SB 531, SB 986, SB 791, SB 677, SB 952, SB 784, SCR 57 Personal privilege, Carl A. Parker, SB 91, SB 820, SB 531, SB 986, SB 791, SB 677, SB 952, SB 784, SCR 57
690055a 69th R.S. Floor 69th Session 4/3/85 Tape 1, morning call, SB 37, SB 821 (CS), SB 966, SB 336 (CS), HB 72, SB 705, SB 355, SB 967, SB 562, SB 991, SB 913, SB 846, SB 993, SB 831, SCR 83, SB 17, SCR 37 (HA) SB 37, SB 821, SB 966, SB 336, HB 72, SB 705, SB 355, SB 967, SB 562
690055b 69th R.S. Floor 69th Session 4/3/85 Tape 1, morning call, SB 37, SB 821 (CS), SB 966, SB 336 (CS), HB 72, SB 705, SB 355, SB 967, SB 562, SB 991, SB 913, SB 846, SB 993, SB 831, SCR 83, SB 17, SCR 37 (HA) SB 991, SB 913, SB 846, SB 993, SB 831, SCR 83, SB 17, SCR 37
690056a 69th R.S. Floor Local & uncontested calendar, 4/4/85 Tape 1, SCR 71, SCR 80, SCR 81, SB 231, SB 551, SB 552, SB 559, SB 590, SB 611, SB 612, SB 622, SB 641, SB 701, SB 759, SB 771, SB 783, SB 803, SB 805, SB 809, SB 844, SB 908, SB 918, SB 1009, SB 1090, SB 1125, SB 1132, SB 1155, SB 1172, HB's SCR 71, SCR 80, SCR 81, SB 231, SB 551, SB 552, SB 559, SB 590, SB 611, SB 612, SB 622, SB 641, SB 701, SB 759, SB 771, SB 783, SB 803, SB 805
690056b 69th R.S. Floor Local & uncontested calendar, 4/4/85 Tape 1, SCR 71, SCR 80, SCR 81, SB 231, SB 551, SB 552, SB 559, SB 590, SB 611, SB 612, SB 622, SB 641, SB 701, SB 759, SB 771, SB 783, SB 803, SB 805, SB 809, SB 844, SB 908, SB 918, SB 1009, SB 1090, SB 1125, SB 1132, SB 1155, SB 1172, HB's SB 809, SB 844, SB 908, SB 918, SB 1009, SB 1090, SB 1125, SB 1132, SB 1155, SB 1172
690057a 69th R.S. Floor 69th Session 4/8/85 Tape 1, morning call, SB 544 (CS)(LC), SB 192 (CS), SB 518 (CS) SB 544, SB 192, SB 518
690057b 69th R.S. Floor 69th Session 4/8/85 Tape 1, morning call, SB 544 (CS)(LC), SB 192 (CS), SB 518 (CS) SB 544, SB 192, SB 518
690058a 69th R.S. Floor 69th Session 4/11/85 Tape 1, morning call, SB 807, SB 525 SB 807, SB 525
690058b 69th R.S. Floor 69th Session 4/11/85 Tape 1, morning call, SB 807, SB 525 SB 807, SB 525
690059a 69th R.S. Floor 69th Session 4/11/85 Tape 2, SB 525 (cont) SB 525
690059b 69th R.S. Floor 69th Session 4/11/85 Tape 2, SB 525 (cont) SB 525
690060a 69th R.S. Floor 69th Session 4/11/85 Tape 3, SB 525 (cont) SB 525
690060b 69th R.S. Floor 69th Session 4/11/85 Tape 3, SB 525 (cont) SB 525
690061a 69th R.S. Floor 69th Session 4/15/85 Tape 1, morning call, SB 1028 SB 1028
690061b 69th R.S. Floor 69th Session 4/15/85 Tape 1, morning call, SB 1028 SB 1028
690062a 69th R.S. Floor 69th Session 4/15/85 Tape 2, SB 1028 cont. SB 1028
690062b 69th R.S. Floor 69th Session 4/15/85 Tape 2, SB 1028 cont. SB 1028
690063a 69th R.S. Floor 69th Session 4/15/85 Tape 3, SB 1028 cont. SB 1028

Pages