79th R.S.

79th R.S. Legislative Session

Recordingsort descending Session Committee Description Subjects Date
790026a 79th R.S. Floor 79th Legislative Session Chamber Tape 1 of 1 Side 1 & 2, 2/24/05 10:17am SB 59, SB 154, SB 480, HCR 59, SR 215, SR 173, SR 174, SR 224, SR 234, SR 223, SB 225
790026b 79th R.S. Floor 79th Legislative Session Chamber Tape 1 of 1 Side 1 & 2, 2/24/05 10:17am SB 302, SB 303, SB 320, SB 494, SB 495, SB 496, SB 497, SB 498, SB 500, SB 501, SB 502, SB 503, SB 504, SB 505, SJR 14, SR 242, SR 229, SR 230, SR 231, SR 232, SR 235, SR 236, SR 243, SR 233, SB 200, SB 224, SB 244, SB 270, SB 280, SB 299
790027a 79th R.S. Floor 79th Legislative Session Chamber Tape 1 of 1 Side 1 & 2, 2/28/05 1:38pm SR 256, SR 269, SR 262, HCR 47, HCR 79, SR 237, HCR 28, HCR 65, HCR 72, Kevin Eltife, Steve Ogden, John Whitmire
790027b 79th R.S. Floor 79th Legislative Session Chamber Tape 1 of 1 Side 1 & 2, 2/28/05 1:38pm SB 506, SB 567, SB 593
790028a 79th R.S. Floor 79th Legislative Session Chamber Tape 1 of 1 Side 1 & 2, 3/1/05 1:40pm SB 59, SB 470, SB 518, HB 259, HB 266, HCR 19, HCR 21, HCR 75, SR 258, SR 271, SR 250, SR 240, SR 251
790028b 79th R.S. Floor 79th Legislative Session Chamber Tape 1 of 1 Side 1 & 2, 3/1/05 1:40pm SR 253, SR 239, SR 238, SB 416, SB 417, SB 418, SB 499, SB 568, SB 640, SB 832, SCR 5, SJR 15, SJR 16, SJR 17, SR 263, SR 274, SR 277, SR 278, SR 280, SR 281, SE 282, HCR 41, SR 241, SR 273, SR 275, SR 276, SR 279, SR 284, SR 285, HCR 75, HCR 76, SR 228, SR 24
790029a 79th R.S. Floor 79th Legislative Session Chamber Tape 1 of 3 Side 1 & 2, 3/2/05 10:09am SR 268, SR 261, SR 288, SR 264, SR 283, SR 254, HCR 84
790029b 79th R.S. Floor 79th Legislative Session Chamber Tape 1 of 3 Side 1 & 2, 3/2/05 10:09am SB 6, CSSB 6
790030a 79th R.S. Floor 79th Legislative Session Chamber Tape 2 of 3 Side 1 & 2, 3/2/05 12:55pm CSSB 6
790030b 79th R.S. Floor 79th Legislative Session Chamber Tape 2 of 3 Side 1 & 2, 3/2/05 12:55pm CSSB 6
790031a 79th R.S. Floor 79th Legislative Session Chamber Tape 3 of 3 Side 1 & 2, 3/2/05 2:59 CSSB 6
790031b 79th R.S. Floor 79th Legislative Session Chamber Tape 3 of 3 Side 1 & 2, 3/2/05 2:59 CSSB 6
790032a 79th R.S. Floor 79th Legislative Session Chamber Tape 1 of 1 Side 1 & 2, 3/3/05 10:20am SR 292, SR 293, CSSB 6, CSSJR 7
790032b 79th R.S. Floor 79th Legislative Session Chamber Tape 1 of 1 Side 1 & 2, 3/3/05 10:20am CSSJR 7
790033a 79th R.S. Floor 79th Legislative Session Chamber Tape 1 of 1 Side 1 only, 3/7/05 1:41pm HCR 84, SR 300, SR 321, SR 323, SR 333, SR 299
790033b 79th R.S. Floor 79th Legislative Session Chamber Tape 1 of 1 Side 1 only, 3/7/05 1:41pm
790034a 79th R.S. Floor 79th Legislative Session Chamber Tape 1 of 1 Side 1 & 2, 3/8/05 11:16am HCR 92, SR 324, SR 289, SR 309, SR 325, SR 319, SR 322, SR 326, SR 337
790034b 79th R.S. Floor 79th Legislative Session Chamber Tape 1 of 1 Side 1 & 2, 3/8/05 11:16am SR 338, SR 310, SB 186, SB 96, SB 255, SB 559, SB 602, SR 339, SR 340, SR 341, HCR 92
790035a 79th R.S. Floor 79th Legislative Session Chamber Tape 1 of 1 Side 1 & 2, 3/9/05 11:08am SB 272, SB 351, SB 455, SR 336, HCR 20, HCR 92, SR 320, SR 332, SR 311, SR 331, SR 353, SR 334
790035b 79th R.S. Floor 79th Legislative Session Chamber Tape 1 of 1 Side 1 & 2, 3/9/05 11:08am SR 344, SR 342, SR 347, SR 348, SR 349, SR 343, SR 345, SR 346, SR 350, SR 351, SR 352, SR 355
790036a 79th R.S. Floor 79th Legislative Session Chamber Tape 1 of 1 Side 1 & 2, 3/10/05 10:21am SR 354, SR 355, SR 358, SR 359, SB 419, SB 420, SB 741, SB 778, SB 781, SB 816
790036b 79th R.S. Floor 79th Legislative Session Chamber Tape 1 of 1 Side 1 & 2, 3/10/05 10:21am SB 819, SB 831, SB 833, SB 900, SCR 8, SJR 21, SJR 22, SJR 23, SJR 24, SJR 25
790037a 79th R.S. Floor 79th Legislative Session Chamber Tape 1 of 1 Side 1 & 2, 3/14/05 1:50pm HCR 70, SR 361, SR 363, SR 356, SR 389, SB 901, SB 955, SB 956, SB 957
790037b 79th R.S. Floor 79th Legislative Session Chamber Tape 1 of 1 Side 1 & 2, 3/14/05 1:50pm SB 958, SB 1030, SJR 26, SJR 27
790038a 79th R.S. Floor 79th Legislative Session Chamber Tape 1 of 4 Side 1 & 2, 3/15/05 11:10am HCR 106, HCR 109, SR 374, SR 369, SR 381, CSSB 5

Pages