Browse

Recordingsort descending Session Committee Description Subjects Date
670281a 67th 1st C.S. Floor Senate Floor Tape 1 2:30 PM 8-11-81 Sides 1 & 3 SEN273 1: SR 163 (Uribe) HCR 42 (Traeger) HCR 33 (Caperton) HCR 8 (Doggett) HCR 38 (Doggett) HCR 41 (Santiesteban) HCR 46 " SB 29 (Truan) HB 3 (Truan)3: Nominations (cont) Mengden Pro-Tem Sr 200 (McKnight)
Senate Floor Tape 1 8-11-81 2:30 PM Side 1
SR 163, Hector Uribe, HCR 42, John Traeger, HCR 33, Kent A. Caperton, HCR 8, Lloyd Doggett, HCR 38, HCR 41, H. Tati Santiesteban, HCR 46, SB 29, Carlos F. Truan, HB 3 8/11/1981
671019a 67th 1st C.S. Committee on State Affairs State Affairs Committee 8-9-81 Tape 1 Side 1 (Chamber) SA85 1: SB 29 (Truan) SB 31 (Caperton) HB 100 " SB 37 (Brown) CSHB 126 (Snelson) HJR 4 (Williams) HB 162 (Ogg)
State Affairs Committee Tape 1 8-9-81 Side 1
SB 29, Carlos F. Truan, SB 31, Kent A. Caperton, HB 100, SB 37, J. E. Brown, CSHB 126, W.E. Snelson, HJR 4, Lindon Williams, HB 162, Jack Ogg 8/9/1981
681207b 68th R.S. Economic Development Committee Sen. Committee on Economic Development 2/7/83 Sen. Reception Room Tape 1 Side 1 & 2, SB 261 (Sharp), SB 262 (Sharp), SB 100 (Howard), SB 294 (Caperton), SB 295 (Caperton), subcom report SB 151, SB 29 (Traeger)
Sen. Comm on Economic Development 2/7/83 Sen. Reception Room Tape 1 Side 2
SB 294, Kent A. Caperton, SB 295, SB 151, SB 29, John Traeger 2/7/1983