Browse

Recording Session Committee Description Subjects Date
670238a 67th 1st C.S. Floor Senate Floor Tape 1 7-17-81 9:00 AM Sides 1 & 2 EX: SB 1 SEN230 1: Floor Tape 7-17-81 1 + 2 SB 1-TR
Senate Floor Tape 1 7-17-81 9:00 AM Side 1 EX: SB1
SB 1 7/17/1981
670238b 67th 1st C.S. Floor Senate Floor Tape 1 7-17-81 9:00 AM Sides 1 & 2 EX: SB 1 SEN230 1: Floor Tape 7-17-81 1 + 2 SB 1-TR
Senate Floor 7-17-81 Side 2
SB 1 7/17/1981
670240a 67th 1st C.S. Floor Senate Floor Tape 1 2:00 PM 7-17-81 Side 1 EX: SB 1 SEN232 1: TR-SB 1 set for special order
Senate Floor Tape 1 7-17-81 2:00 PM Side 1 EX: SB1
SB 1 7/17/1981
670240b 67th 1st C.S. Floor Senate Floor Tape 1 2:00 PM 7-17-81 Side 1 EX: SB 1 SEN232 1: TR-SB 1 set for special order SB 1 7/17/1981
670243a 67th 1st C.S. Floor Senate Floor Tape 1 2:00 PM 7-20-81 Sides 1 & 3 TR SEN235 1: SB 1 (Ogg) Amendment 1 (Wilson) Amendment 2 (Mauzy) 3: Amendment 4 (cont) Amendment 5 (Brooks) Transcribed
Senate Floor Tape 1 7-20-81 2:00 PM Side 1
SB 1, Jack Ogg, John Wilson, Oscar Mauzy 7/20/1981
670245a 67th 1st C.S. Floor Senate Floor Tape 2 11:00 AM 7-21-81 Side 2 TR SEN237 Transcribed 1: SB 1 (Ogg) Brooks/Ogg Amendment Amendment 8 (Brown) Amendment 9 (Ogg) Amendment 10 (Leedom)
Senate Floor Tape 1 7-21-81 11:00 AM Side 1 Trans.
SB 1, Jack Ogg, Chet Brooks, J. E. Brown, John N. Leedom 7/21/1981
670274b 67th 1st C.S. Floor Senate Floor Tape 1 9"00 AM 8-10-81 Sides 1 & 3 SEN266 1: Conf. Com. Report HB 30 (Jones) Returned w/ Amendments SB 16 (Farabee) SB 17 " SR 65 (Santiesteban) HB 126 (Snelson) HB 162 (Ogg) 3: SB 1 (cont)
Senate Floor Tape 1 8-10-81 9:00 AM Side 3
SB 1 8/10/1981
670275a 67th 1st C.S. Floor Senate Floor Tape 2 9:00 AM 8-10-81 Sides 2 & 4 TR SEN267 2: HB 100 (Caperton) HB 151 (Snelson) HB 138 (Wilson) HJR 4 (Williams) SB 1 (Ogg) TR 4: SB 1 (cont)
Senate Floor Tape 2 8-10-81 9:00 AM Side 2 Trans.
HB 100, Kent A. Caperton, HB 151, W.E. Snelson, HB 138, John Wilson, HJR 4, Lindon Williams, SB 1, Jack Ogg 8/10/1981
670275b 67th 1st C.S. Floor Senate Floor Tape 2 9:00 AM 8-10-81 Sides 2 & 4 TR SEN267 2: HB 100 (Caperton) HB 151 (Snelson) HB 138 (Wilson) HJR 4 (Williams) SB 1 (Ogg) TR 4: SB 1 (cont)
Senate Floor Tape 2 8-10-81 9:00 AM Side 4 Trans.
SB 1 8/10/1981
670276a 67th 1st C.S. Floor Senate Floor Tape 3 9:00 AM 8-10-81 Side 5 TR SEN268 5: SB 1 (cont) TR
Senate Floor Tape 3 8-10-81 9:00 AM Side 5 Trans.
SB 1 8/10/1981
670276b 67th 1st C.S. Floor Senate Floor Tape 3 9:00 AM 8-10-81 Side 5 TR SEN268 5: SB 1 (cont) TR SB 1 8/10/1981