Browse

Recordingsort descending Session Committee Description Subjects Date
710202b 71st R.S. Floor 71st Senate Legislative Session Sen Chamber 5/27/89 Tape 3 Side 1 & 2 9:30am SJR 11 TR
71st Senate Legislative Session Sen Chamber 5/27/89 Tape 3 Side 2 9:30am SJR 11 TR
SJR 11, HB 504, SAHB 708, HASB 538, HASB 356, HB 504, SCR 178, HASB 823, HASB 822, HASB 823, HASB 1914, HASB 1602, SCR 148, CSHB 1434, HB 1787, HB 1098, HB 2634, HB 1494, HB 1193, HJR 102 5/27/1989