Browse

Recordingsort descending Session Committee Description Subjects Date
710213a 71st R.S. Floor 71st Legislative Senate Session Sen Chamber 5/29/89 Tape 1 Side 1 & 2 SB 437, SB 1012 TR
71st Senate Legislative Session Sen Chamber 5/29/89 Tape 1 Side 1 9:30am SB 437, SB 1012 - TR
HASB 835, SR 695, HASB 832, HASB 931, HASB 61, SB 40, SB 95, SB 531, SB 479, SB 538, SB 1516, HB 526, HB 1023, HB 1405, HB 2721, HB 3183, SB 224, HASB 171, HASB 401, HA 1718, HB 3127, HB 708, HASB 437 5/29/1989
710213b 71st R.S. Floor 71st Legislative Senate Session Sen Chamber 5/29/89 Tape 1 Side 1 & 2 SB 437, SB 1012 TR
71st Senate Legislative Session Sen Chamber 5/29/89 Tape 1 Side 2 9:30 SB 437, SB 1012 - TR
HASB 437, HASB 1012, SB 600 5/29/1989
710214a 71st R.S. Floor 71st Legislative Senate Session Sen Chamber 5/29/89 Tape 2 Side 3 & 4
71st Senate Legislative Session Sen Chamber 5/29/89 Tape 2 Side 3 9:30am
SB 24, HB 1193, SB 1183, HB 3143, HB 3109, HB 1822, Eddie Bernice Johnson, SJR 3275 5/29/1989
710214b 71st R.S. Floor 71st Legislative Senate Session Sen Chamber 5/29/89 Tape 2 Side 3 & 4
71st Senate Legislative Session Sen Chamber 5/29/89 Tape 2 Side 4 9:30am
Eddie Bernice Johnson, SCR 176, SJ 3298, SB 253, SCR 61, SB 925, HB 737, SJ 3299 5/29/1989
710215a 71st R.S. Floor 71st Legislative Senate Session Sen Chamber 5/29/89 Tape 3 Side 5 & 6 9:30 - 2:30 - 4pm SB 240 TR
71st Senate Legislative Session Sen Chamber 5/29/89 Tape 3 Side 5 9:30am, 2:30pm, 4pm, CCR SB 740 - TR
SB 740, SR 785, SJ 3345, SB 1292, SR 784 5/29/1989
710215b 71st R.S. Floor 71st Legislative Senate Session Sen Chamber 5/29/89 Tape 3 Side 5 & 6 9:30 - 2:30 - 4pm SB 240 TR
71st Senate Legislative Session Sen Chamber 5/29/89 Tape 3 Side 6 4pm
SCR 186, SCR 188, SCR 185, SCR 190, SCR 191 5/29/1989
710216a 71st R.S. Floor 71st Legislative Senate Session Sen Chamber 5/29/89 Tape 4 Side 7 & 8 4pm HB 911 TR
71st Senate Legislative Session Sen Chamber 5/29/89 Tape 4 Side 7 4pm
CSSR 362, HASB 826, SR 773, SB 895, HB 1517, HB 1854, HB 30, SB 255, SCR 192 5/29/1989
710216b 71st R.S. Floor 71st Legislative Senate Session Sen Chamber 5/29/89 Tape 4 Side 7 & 8 4pm HB 911 TR
71st Senate Legislative Session Sen Chamber 5/29/89 Tape 4 Side 8 4pm & 7:30pm HB 911 - TR
HB 911, SB 307, HB 2608 5/29/1989
710217a 71st R.S. Floor 71st Legislative Senate Session Sen Chamber 5/29/89 Tape 5 Side 9 & 10 7:30pm HB 911 TR
71st Senate Legislative Session Sen Chamber 5/29/89 Tape 5 Side 9 HB 911 - TR
SB 1484, HB 791, HB 1425, HB 1884, HB 2473, SR 838, SB 53, HB 2988, HB 3164, HB 2616, HB 911, SR 855, HB 863, HASB 265 5/29/1989
710217b 71st R.S. Floor 71st Legislative Senate Session Sen Chamber 5/29/89 Tape 5 Side 9 & 10 7:30pm HB 911 TR
71st Senate Legislative Session Sen Chamber 5/29/89 Tape 5 Side 10
HASB 265, HB 2260, HB 2485, J. E. Brown 5/29/1989
710218a 71st R.S. Floor 71st Legislative Senate Session Sen Chamber 5/29/89 Tape 6 Side 11 & 12 7:30pm HB 911 TR
71st Senate Legislative Session Sen Chamber 5/29/89 Tape 6 Side 11 7:30
J. E. Brown, HB 588, SB 1019 5/29/1989
710218b 71st R.S. Floor 71st Legislative Senate Session Sen Chamber 5/29/89 Tape 6 Side 11 & 12 7:30pm HB 911 TR
71st Senate Legislative Session Sen Chamber 5/29/89 Tape 6 Side 12 7:30
SB 1019, HB 2252, HB 1614, HB 2541, HB 3016, HB 8 5/29/1989
710219a 71st R.S. Floor 71st Legislative Senate Session Sen Chamber 5/29/89 Tape 7 Side 13 & 14 7:30pm HB 911 TR
71st Senate Legislative Session Sen Chamber 5/29/89 Tape 7 Side 13 7:30
HB 8, SB 959 5/29/1989
710219b 71st R.S. Floor 71st Legislative Senate Session Sen Chamber 5/29/89 Tape 7 Side 13 & 14 7:30pm HB 911 TR
71st Senate Legislative Session Sen Chamber 5/29/89 Tape 7 Side 14 7:30
5/29/1989