Browse

Recording Session Committee Description Subjects Datesort descending
670766b 67th R.S. Jurisprudence Committee Jurisprudence Committee Tape 1 3-17-81 Sides 1 & 3 SB 177 J16 1: SB 177 (Mengden) SB 177 transcribed SJR 31 (Mauzy) 3: SB 836 (cont) SB 856 (Mauzy) SB 224 (Jones) SB 317 (Howard) SB 121 (Glasgow) CSSB 611 (Doggett) SB 195 (Farabee) SB 253 (Doggett) SB 460 (Parker) SB 725 (Mauzy)
Jurisprudence Committee SB 177 3-17-81 Side 3 Tape No. 1
SB 836, SB 856, Oscar Mauzy, SB 224, Grant Jones, SB 317, Ed Howard, SB 121, Robert J. Glasgow, CSSB 611, Lloyd Doggett, SB 195, Ray Farabee, SB 253, SB 460, Carl A. Parker, SB 725 3/17/1981
670191a 67th R.S. Floor Senate Floor Tape 2 5-26-81 Sides 2 & 4 SEN190 2: SB 544 (cont) SB 341 (Caperton) SB 915 (Traeger) SB 359 (Brooks) SB 372 (Glasgow) SB 531 " SB 753 " SB 121 " SB 683 (Farabee) SB 383 (McKnight) SB 807 (Jones) SB 180 (Snelson) SB 630 " SB 937 " SB 592 (Brooks) HB 1421 (Mengden) 4: HB 1465 (cont)
Senate Floor Tape 2 5-26-81 Side 2
SB 544, SB 341, Kent A. Caperton, SB 915, John Traeger, SB 359, Chet Brooks, SB 372, Robert J. Glasgow, SB 531, SB 753, SB 121, SB 683, Ray Farabee, SB 383, Peyton McKnight, SB 807, Grant Jones, SB 180, W.E. Snelson, SB 630, SB 937, SB 592, HB 1421, Walter Mengden 5/26/1981
670756b 67th R.S. Jurisprudence Committee Jurisprudence Committee 2-24-81 Tape 1 Side 1 & 3 J8 1: SB 164 (Wilson) SB 122 (Brown) SB 15 (Ogg) SB 368 (Caperton) (Mechnical Failure in middle of SB 122) (also on side 3) 3: SB 121 (cont)
Jurisprudence 2-24081 Side 3 Tape No. 2
SB 121 2/24/1981
670757a 67th R.S. Jurisprudence Committee Jurisprudence Committee Tape 12 2-24-81 Side 2 & 4 J9 2: SB 368 (Caperton) SB 121 (Glasgow) (Technical Problems on Side 2 - some loss of audio) 4: SB 121 (cont)
Jurisprudence Committee 2-24-81 Side 2 Tape No. 2
SB 368, Kent A. Caperton, SB 121, Robert J. Glasgow 2/24/1981
670757b 67th R.S. Jurisprudence Committee Jurisprudence Committee Tape 12 2-24-81 Side 2 & 4 J9 2: SB 368 (Caperton) SB 121 (Glasgow) (Technical Problems on Side 2 - some loss of audio) 4: SB 121 (cont)
Jurisprudence Side 4 Tape No. 2
SB 121 2/24/1981
670759b 67th R.S. Jurisprudence Committee Jurisprudence Committee Tape 1 3-3-81 Sides 1 & 3 TR SB 121 & SB 783 1: SB 430 (Mauzy) CSSB 431 (Mauzy) CSSB 432 (Mauzy) 3: SB 129 (cont'd) SB 537 pending SB 121 (Glasgow) SB 783 SB 121 & 783 transcribed
Jurisprudence 3-3-81 TR SB 121 & SB 783 Side 3 Tape No. 1
SB 129, SB 537, SB 121, Robert J. Glasgow, SB 783, SB 121 3/3/1981
670760b 67th R.S. Jurisprudence Committee Jurisprudence Committee Tape 2 3-3-81 Sides 2 & 4 TR SB 121 J12 2: SB 555 (Mauzy) CSSB 129 (mengden) SJR 4 pending 4: SB 121 (cont) SB 121 transcribed)
Jurisprudence 3-3-81 Side 4 TR SB 121
SB 121 3/3/1981
670763a 67th R.S. Jurisprudence Committee Jurisprudence Committee Tape 2 3-10-81 Side 2 TR SJR 735 J14 2: SB 259 (cont) SJR 31 (Mauzy) (-+ SJR 735) SB 460 (Parker) CSSB 384 (Caperton) SCCB 432 (Mauzy) SB 121 (Glasgow)
Jurisprudence 3-10-81 SJR 735 Side 2 Tape No. 2
SB 259, SJR 31, Oscar Mauzy, SJR 735, SB 460, Carl A. Parker, CSSB 384, Kent A. Caperton, SCCB 432, SB 121, Robert J. Glasgow 3/10/1981