Browse

Recordingsort descending Session Committee Description Subjects Date
670130a 67th R.S. Floor Senate Floor Tape 1 5-4-81 Side 1 SEN129 1: SB 471 (Snelson) SB 150 (Traeger)
Senate Floor Tape 1 5-4-81 Side 1
SB 471, W.E. Snelson, SB 150, John Traeger 5/4/1981
670998a 67th R.S. Committee on State Affairs State Affairs Committee 5-4-81 Tape 2 Sides 2 & 4 SA64 2: SB 1133 (cont) SB 1166 (Traeger) SB 1196 (Brooks) SB 1219 (Harris) SJR 16 (Mengden) HJR 49 (Farabee) HB 911 " 4: HB 889 (cont)
State Affairs Tape 2 5-4-81 Side 2
SB 1133, SB 1166, John Traeger, SB 1196, Chet Brooks, SB 1219, Ike Harris, SJR 16, Walter Mengden, HJR 49, Ray Farabee, HB 911 5/4/1981