Browse

Recordingsort descending Session Committee Description Subjects Date
670344a 67th R.S. Committee on Administration Administration 5/28/81 24 SCR 128 (Ogg) HCR 23 (Jones) HCR 189 (Wilson) HCR 191 (Traeger) HCR 201 (Santiesteban) HCR 60 (Mauzy)
Administration 5/28/81 Rec. Rm. Tape 1
SCR 128, Jack Ogg, HCR 23, Grant Jones, HCR 189, John Wilson, HCR 191, John Traeger, HCR 201, H. Tati Santiesteban, HCR 60, Oscar Mauzy 5/28/1981
670744a 67th R.S. Committee on Intergovernmental Relations Intergov. Relations 5/28/81 Tape 1 IR39 1: HB 2315 (Glasgow) HB 1700 (") HB 2158 (Jones) HB 1773 (Farabee) HB 1828 (Traeger) B 2347 (Brown) HB 1350 (Richards) HB 2001 HB 1622 (Truan) HB 284 (Howard) HB 419 (Travis) 2: HB 2357 (Traeger) HB 2135 (Ogg) HB 1907 (Meier)
Intergovernmental Relations 5/28 9:00 Lt. Gov. Tape 1
HB 2315, Robert J. Glasgow, HB 1700, HB 2158, Grant Jones, HB 1773, Ray Farabee, HB 1828, John Traeger, HB 2347, J. E. Brown, HB 1350, Mike Richards, HB 2001, HB 1622, Carlos F. Truan, HB 284, Ed Howard, HB 419, Dee Travis 5/28/1981
670744b 67th R.S. Committee on Intergovernmental Relations Intergov. Relations 5/28/81 Tape 1 IR39 1: HB 2315 (Glasgow) HB 1700 (") HB 2158 (Jones) HB 1773 (Farabee) HB 1828 (Traeger) B 2347 (Brown) HB 1350 (Richards) HB 2001 HB 1622 (Truan) HB 284 (Howard) HB 419 (Travis) 2: HB 2357 (Traeger) HB 2135 (Ogg) HB 1907 (Meier)
Intergovernmental Rel. 9:00 5-28-81
HB 2357, John Traeger, HB 2135, Jack Ogg, HB 1907, Bill Meier 5/28/1981